VISI & MISI PERTUBUHAN

VISI

Menjadi Pertubuhan Kebajikan yang professional, dipercayai dan disegani oleh masyarakat dalam menganjurkan aktiviti yang bersesuaian serta menyalurkan dan menyumbang bantuan kepada semua golongan masyarakat yang kurang berkemampuan di Malaysia.

MISI

  • Menjadikan Pertubuhan kebajikan Next Care salah satu hub tumpuan dalam aktiviti dan bantuan kemasyarakatan
  • Sebagai rujukan kepada Pertubuhan dan agensi luar dalam meningkatkan kecemerlangan terhadap bidang kemasyrakatan
  • Menyalurkan bantuan serta menganjurkan pelbagai aktiviti kemasyarakatan di Malaysia
  • Mengenal pasti golongan yang tidak berkemampuan serta bagi menyalurkan bantuan kepada mereka
  • Mengadakan usahasama bersama agensi kerajaan, NGO dan Syarikat syarikat di Malaysia sebagai platform
Scroll to Top